Logo Urbana Logo LPP in Javni holding Ljubljana

Splošni pogoji

Splošni prodajni pogoji LPP

Splošni prodajni pogoji Spletne prodaje LPP (v nadaljevanju: splošni pogoji spletne prodaje) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določajo delovanje Spletne prodaje LPP ter urejajo poslovanje in razmerja med JAVNIM PODJETJEM LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. kot ponudnikom oziroma upravljavcem Spletne prodaje LPP in kupci.
Poleg veljavne zakonodaje in teh splošnih pogojev spletne prodaje urejajo spletni nakup oziroma prodajo ter razmerja s kupci tudi Splošni prevozni pogoji – MPP (za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu potnikov) ter Splošni prevozni pogoji - medkrajevni, razen če iz teh splošnih pogojev spletne prodaje ni razvidno drugače. V primeru če Splošni prevozni pogoji – MPP (za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu potnikov) ali Splošni prevozni pogoji - medkrajevni in ti splošni pogoji spletne prodaje niso usklajeni, veljajo za spletni nakup oziroma prodajo ti splošni pogoji spletne prodaje.

Spletno prodajo LPP upravlja JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, ID številka za DDV: SI66742790 (v nadaljevanju: ponudnik in/ali LPP d.o.o.). Več o ponudniku in vizitko ponudnika dobite na naslednji povezavi: https://www.lpp.si/ ter na koncu teh splošnih pogojev spletne prodaje.


Seznam produktov za spletno prodajo

 • Polnitev dobroimetja (Predlagamo, da kupec opravi nakup dobroimetja do višine razlike med obstoječim dobroimetjem, ki ga že ima na kartici, in vrednostjo 50,00 EUR. V kolikor je vrednost kupljenega dobroimetja višja od omenjene razlike, se celotno kupljeno dobroimetje ne bo naložilo na kartico Urbana že ob prvi validaciji na avtobusu, urbanomatu oziroma drugi terminalski infrastrukturi IJPP, temveč postopoma ob naslednjih validacijah, potem, ko bo porabljen del sredstev oz. dobroimetja na kartici. Enako velja, če kupec po opravljenem spletnem nakupu polni dobroimetje na prodajnih mestih Urbane še pred prevzemom dobroimetja iz spletnega nakupa in tako skupna vrednost dobroimetja presega 50,00 EUR.
  Polnjenje denarnice z dobroimetjem je prvenstveno namenjeno uporabnikom, ki dobroimetje uporabljajo za plačilo voženj na avtobusih LPP. Nalaganje dobroimetja na kartico Urbana se izvede ob validaciji na avtobusu, pri čemer se istočasno opravi tudi nakup vozovnice za eno potovanje (razen v primerih, ko je na kartico že naložena veljavna terminska vozovnica). Uporabniki, ki želijo kupljeno dobroimetje uporabiti za druge namene, kot je plačilo voženj z avtobusi, si lahko prenesejo kupljeno dobroimetje na urbanomatih in na blagajni potniškega centra LPP.
 • Mestne in medkrajevne mesečne in letne subvencionirane vozovnice za dijake in študente (dijak ali študent lahko kupi subvencionirano vozovnico, ki mu pripada glede na podatke, ki so zapisani v vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice). Obdobje nakupa terminskih vozovnic določa 114 č. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2);
 • Mesečna šolska vozovnica za osnovnošolce ter dijake in študente (za dijake in študente, če je razdalja med bivališčem in izobraževalno ustanovo manjša od 2 km);
 • Letna prenosna vozovnica (velja znotraj skupine postajališč Mestne občine Ljubljana);
 • Letna splošna vozovnica (za območja 1, 2, 3);
 • Mesečna prenosna vozovnica (velja znotraj skupine postajališč Mestne občine Ljubljana);
 • Mesečna splošna vozovnica (za območja 1, 2, 3);

Nakup mesečne vozovnice za tekoči mesec je možen samo do vključno 20. dne v mesecu. Po tem datumu lahko mesečno vozovnico za tekoči mesec kupite v potniškem centru LPP-ja na Slovenski c. 56 v Ljubljani, na Avtobusni postaji na Trgu Osvobodilne fronte 4 v Ljubljani in na prodajnem mestu Pav na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki.

Pogoj za nakup terminske vozovnice (mesečna, letna) je, da ima kupec na brezstični kartici Urbana ali kartici integriranega javnega potniškega prometa (v nadaljevanju: IJPP) zapisano ustrezno pravico (dijak, študent, splošna…). Ustrezno pravico na kartico zapiše izdajatelj kartice ob sami izdaji kartice. Polnitev dobroimetja se lahko izvede na rumeno ali zeleno kartico Urbana (vrsta pravice na kartici ni pomembna).

Opomba:
Nakup vozovnice za brezposelne osebe preko Spletne prodaje LPP ni možen.


Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se obvezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko Spletne prodaje LPP v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani ponudnika (LPP d.o.o.) oziroma ponudnikovega pogodbenega tehnološkega izvajalca. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo ponudnik oziroma ponudnikov pogodbeni tehnološki izvajalec ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Osebni podatki kupcev so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.
Osebni podatki, ki so pridobljeni preko Spletne prodaje LPP za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe spletnega nakupa oziroma naročila.


Podatki potrebni za registracijo kupca:

 • Obvezni podatki:
  • ime in priimek kupca,
  • naslov elektronske pošte kupca.

Možnosti načina registracije

 • Kupec lahko izvede registracijo oziroma prijavo v uporabniški račun na spletu po pridobitvi aktivacijske kode za vpis posamezne kartice, ki jo natisne na urbanomatu ali jo pridobi v potniškem centru LPP-ja na Slovenski c. 56 v Ljubljani. Na urbanomatu kupec prisloni kartico na čitalec in izbere postavko Aktivacijska koda. Registracijo oziroma prijavo v uporabniški račun lahko kupec izvede na spletni strani LPP na povezavi Urbana On-Line Spletna prodaja (https://urbana.jhl.si/).
 • Dijakom in študentom, ki vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddajo na portalu e-Uprave, ni potrebna pridobitev aktivacijske kode za dodajanje kartice Urbana ali IJPP v uporabniški račun. Ob prijavi je potrebno izbrati Prijava s SIPASS (e-vloga).
 • Nakupe vozovnic ali dobroimetja je možno opraviti na računalniku ali mobilnem telefonu. Ob registraciji je obvezno strinjanje s splošnimi prodajnimi pogoji spletne prodaje LPP, kar kupec potrdi z oznako v potrditvenem polju pri napisu »pravila in pogoji«.

Ukinitev uporabniškega računa (registracije)

Ukinitev uporabniškega računa kupec sporoči na elektronski naslov: spletna.prodaja@lpp.si. Za preverjanje pristnosti podatkov bo s kupcem vzpostavljen kontakt in potrjena ukinitev računa. Zahtevek za ukinitev računa mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerega je bila izvedena registracija oziroma prijava. V roku 15 (petnajstih) dni od prejema zahteve bodo izbrisani kupčevi osebni podatki, o čemer bo kupec obveščen po e-pošti.


Cene

 • Vse cene so objavljene na spletni strani LPP d.o.o. na povezavi http://www.lpp.si/javni-prevoz/ceniki in v Spletni prodaji LPP ob izbiri produkta.
 • Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Davek na dodano vrednost pri nakupu mesečnih vozovnic znaša 9,5 odstotka, za storitve polnitve dobroimetja se DDV ne obračunava (DDV se obračuna šele, ko je storitev opravljena, in sicer v primeru nakupa/plačila vozovnice na avtobusu,…).

Načini plačila

S plačilnimi karticami:

 • s plačilno kartico MasterCard,
 • s plačilno kartico Maestro,
 • s plačilno kartico Visa in Visa Electron.

Nakup s plačilnimi karticami je v Spletni prodaji LPP popolnoma varen. Spletna prodaja LPP je opremljena z naprednim sistemom MasterCard SecureCode in Verified by Visa. LPP d.o.o. je del 3D Secure programa (mednarodni varnostni standard za preverjanje istovetnosti imetnikov kartic pri plačevanju prek spleta) in je tako v okviru pravil kartičnih sistemov zaščiten z vidika zlorab. Več informacij o 3D Secure programu je dostopih na https://www.nlb.si/3d-secure.

Zahtevek za bremenitev kartice bo poslan banki, ko bo sprožen postopek za prevzem kupljenih produktov na vozilih LPP, urbanomatih ali na drugi terminalski infrastrukturi sistema IJPP. Plačilna kartica kupca se obremeni takoj po potrditvi nakupa. Valuta plačila je predmet dogovora med kupcem in banko.

Po opravljenem spletnem nakupu produktov s plačilnimi karticami bo sprožen postopek za prevzem kupljenih produktov na vozilih LPP, urbanomatih ali na drugi terminalski infrastrukturi sistema IJPP.

Z VALÚ Moneto

Uporaba VALÚ Monete kot načina plačila se omogoča uporabnikom Telekoma Slovenije, A1 in BOB.
Po opravljenem spletnem nakupu produktov z načinom plačila VALÚ Moneta bo sprožen postopek za prevzem kupljenih produktov na vozilih LPP, urbanomatih ali na drugi terminalski infrastrukturi sistema IJPP.

S PayPal-om

Po izbiri plačila s PayPal plačilnim sredstvom, je kupec preusmerjen na PayPal spletno stran, kjer izvede postopek plačila.
Po opravljenem spletnem nakupu produktov z ačinom plačila PayPal bo sprožen postopek za prevzem kupljenih produktov na vozilih LPP, urbanomatih ali na drugi terminalski infrastrukturi sistema IJPP.


Nakup vozovnice in polnitev dobroimetja ter prevzem kupljenih produktov

 • Po opravljenem nakupu bo kupec po elektronski pošti prejel obvestilo.
 • Ponudnik (LPP d.o.o.) si pridržuje pravico do zavrnitve naročila v primeru, če kupec do določene vozovnice ni upravičen, če je Urbana/IJPP kartica, katero želi polniti, preklicana ali trajno neaktivna ali odvzeta ali blokirana.
 • Polnjenje kartice Urbana, z dobroimetjem in/ali terminsko vozovnico lahko kupec naroči in plača preko Spletne prodaje LPP (spletni nakup), če je le ta delujoča.
 • Ko prodajno mesto prejme odgovor procesnega centra, pošlje na elektronski naslov kupca potrdilo/sporočilo, da je naročilo kupca potrjeno s strani prodajnega mesta, pri čemer mora potrdilo/sporočilo vsebovati vse enake podatke, kot jih vsebuje naročilo kupca in dodatno naslednje podatke, razen podatkov o plačilni kartici kupca/imetnika (številka, datum veljavnosti):
  • številko naročila,
  • številko nakupa,
  • datum in uro (datum in uro, ko je kupec podal naročilo ter datum in uro potrditve naročila s strani prodajnega mesta.),
  • identifikacijo vstopnega mesta v internet v času naročanja,
  • status nakupa (odobren/zavrnjen).
 • Pred zaključkom nakupa terminske vozovnice ali nakupa dobroimetja preko Spletne prodaje LPP, kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter potrjuje, da se je pred nakupom seznanil z vsebino splošnih pogojev spletne prodaje in s cenikom produktov ter z njimi soglaša in jih sprejema.
 • Po prejemu kupnine bomo vaš nakup zaključili in račun poslali po elektronski pošti.
 • Kupljeni produkti se prenesejo na kartico Urbana ali kartico IJPP po preteku najmanj 30 (tridesetih) minut od zaključka spletnega nakupa, in sicer na validatorjih v vozilih prevoznika ali terminalski infrastrukturi sistema IJPP, na blagajni v potniškem centru LPP ter na urbanomatih (na urbanomatih je možen le prevzem dobroimetja; uporabnik prisloni kartico Urbana na čitalec in na zaslonu izbere Prevzem).
 • Dokler kupec ne prevzame dobroimetja naslednji nakup dobroimetja na spletu ni možen.

Naročilo lahko v Spletni prodaji LPP oddate vse dni v tednu, 24 ur na dan. V kolikor potrebujete pomoč pri oddaji naročila pošljite e-sporočilo na naslov spletna.prodaja@lpp.si.


PREVZEM PRODUKTA, KUPLJENEGA NA SPLETU

Če kupec mesečne vozovnice, kupljene preko Spletne prodaje LPP, v vozilih prevoznika ali na terminalski infrastrukturi sistema IJPP (integrirani javni potniški promet) ne prevzame v času veljavnosti mesečne vozovnice, lahko uveljavlja pri prevozniku vračilo kupnine, vendar najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poteka veljavnosti neprevzete mesečne vozovnice. Prošnjo za vračilo kupnine se pošlje na e-naslov spletna.prodaja@lpp.si. Navesti je potrebno tudi številko brezstične kartice Urbana ali IJPP ter št. TRR kupca in naziv banke kupca.

Če kupec dobroimetja, kupljenega preko Spletne prodaje LPP, v vozilih prevoznika, na urbanomatih ali na terminalski infrastrukturi sistema IJPP (integrirani javni potniški promet) ne prevzame v roku 30 (tridesetih) dni od dneva nakupa dobroimetja, kupljeno dobroimetje zapade in ga ni mogoče več prevzeti. Kupec lahko v takem primeru uveljavlja vračilo kupnine za dobroimetje, vendar najkasneje v roku 8 (osmih) dni od datuma zapadlosti dobroimetja. Prošnjo za vračilo kupnine se pošlje na e-naslov: spletna.prodaja@lpp.si . Navesti je potrebno tudi številko brezstične kartice Urbana ter št. TRR kupca oziroma osebnega računa kupca in naziv banke kupca. Če kupec opravi delni prevzem dobroimetja, vračilo preostanka kupnine ni možno.


Preklic naročila

Naročila preko Spletne prodaje LPP lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče do potrditve plačila.


Shranjevanje naročila oziroma pogodbe

Prodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika (LPP d.o.o.) in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Ponudnik (LPP d.o.o) kupcu predlaga, da si potrdilo o sklenjeni pogodbi (naročilu) ali izvod sklenjene pogodbe (naročila) natisne ali shrani na lasten trajni nosilec podatkov, saj ponudnik (LPP d.o.o) zaradi morebitnih tehničnih omejitev ali sistemskih napak, kot tudi zaradi zakonskih določil glede hrambe podatkov, tovrstnih dokumentov ne more hraniti neomejen čas.

Pri plačilu s plačilnimi karticami se nobeni podatki ne zapisujejo na strežniku ponudnika (LPP d.o.o.). Podatki bodo dostopni samo banki, njenemu procesnemu centru in kupcu/imetniku kartice, razen v primeru, če bi prisilni predpisi določali drugače.


Izdaja računa

Po vsakem uspešno opravljenem nakupu produktov v Spletni prodaji LPP se račun pošlje kupcu v elektronski obliki.


Odstop od pogodbe in uveljavljanje reklamacije

Kupec soglaša, da ob prevzemu kupljenih produktov v vozilih prevoznika, na urbanomatih ali na terminalski infrastrukturi sistema IJPP, izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Ko je produkt prevzet, stornacija ali prenos produktov v naslednji mesec ali vračilo kupnine ni možno.

Vračilo kupnine za letne subvencionirane dijaške ali študentske vozovnice je možno v skladu s Pravilnikom o izvajanju subvencioniranega prevoza.
Vračilo kupnine za vse vrste letnih vozovnic, ki • niso dijaške ali 'študentske subvencionirane vozovnice, se izvaja v potniškem centru LPP-ja. Vračilo celotne kupnine je možno v primeru, če letna vozovnica še ni bila uporabljena (npr. prevzem letne vozovnice na urbanomatih). V primeru prevzema/uporabe letne vozovnice na vozilu, pa se izvede vračilo sorazmernega deleža za neizkoriščen prevoz, ki je zmanjšano za stroške vračila letne vozovnice po zadnjem veljavnem Ceniku vozovnic v mestnem in integriranem potniškem prometu.

Morebitne težave pri prevzemu že plačanih produktov v vozilih prevoznika ali na terminalski infrastrukturi sistema IJPP kupec pisno sporoči na e-naslov: spletna.prodaja@lpp.si. Težavo pa se lahko sporoči tudi na telefonsko št. 080 6077.


Reševanje sporov

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vsa morebitna nesoglasja reševati sporazumno in na miren način. V kolikor to ne bo mogoče je za reševanje medsebojnih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Alternativno reševanje sporov predpisuje Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ki ga pogodbeni stranki rešujeta s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (izvajalec IRPS). Kupec se prostovoljno odloči, ali bo vložil pobudo za začetek postopka pri izvajalcu IRPS, ponudnik (LPP d.o.o.) pa se prostovoljno odloči, ali bo sodeloval v postopku.


Varnost

Ponudnik (LPP d.o.o.) zagotavlja, da je vsak nakup preko Spletne prodaje LPP popolnoma varen. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih in številke plačilnih kartic), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

Spletna prodaja LPP za maksimalno varnost prenosa uporablja mehanizme, ki jih uporabljajo banke, finančne ustanove in najboljše spletne trgovine.

Vsa komunikacija med spletnim brskalnikom in spletno stranjo poteka preko HTTPS protokola, kar pomeni, da so vsi podatki ustrezno šifrirani – podpisani s certifikatom spletne strani.
Avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami se izvajajo preko avtorizacijskega centra banke, s katero ima ponudnik (LPP d.o.o.) pogodbo za plačila s plačilnimi karticami. Avtorizacije kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.


Pomoč kupcem

Informacije o naročilih, reklamacijah v zvezi s spletnimi nakupi in pomoč pri spletnem nakupu:


Identifikacija ponudnika

Podjetje: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Skrajšani naziv podjetja: LPP d.o.o.
Sedež: Celovška cesta 160, Ljubljana
Telefon:
+386 1 582 25 82 (klicni center)
+386 1 582 24 60 (centrala)
+386 1 582 25 01 (tajništvo)
E-pošta: mail@lpp.si
Spletna stran: www.lpp.si
Številka vpisa v sodni register: 1/09817/00
Matična številka: 5222966000
ID za DDV: SI66742790
Transakcijski računi:
SI56 0310 0100 5605 502 pri SKB banki d.d.
SI56 0292 4025 3993 039 pri NLB d.d.
SI56 0400 1004 9472 608 pri Novi KBM d.d.
Šifra dejavnosti: 49.310
Osnovni kapital: 18.155.600,00 EUR


Končne določbe

Splošni prodajni pogoji Spletne prodaje LPP se objavijo in so dostopni na https://urbana.jhl.si/Home/Help?pid=101.
Cenik produktov je dostopen na spletni strani LPP d.o.o. na povezavi http://www.lpp.si/javni-prevoz/ceniki in v Spletni prodaji LPP ob izbiri produkta.

Ponudnik (LPP d.o.o.) kupcu predlaga, da si pred ali najkasneje ob spletnem nakupu te pogoje natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov.

Splošni prodajni pogoji Spletne prodaje LPP začnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi, to je z dnem 20.12.2022.

Ljubljana, 20.12.2022

JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Direktor
Peter Horvat